Home‎ > ‎

Lop HAGL

Thông tin cùng lớp ĐH9 - Hoàng Anh Gia Lai .
Học Phần Thể Hình - Thẩm mỹ ( THTM ) từ 5/10 - 12/10 năm 2016
Sáng học Thực Hành từ 7h30 đến 11h00 .
Tối học Lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập từ 19h30 - 20h30
Sinh viên tham khảo thêm ở trang này (. . . các văn bản , tài liệu  . . )
ĉ
Thai Do Manh,
Oct 3, 2016, 6:44 PM
ĉ
Thai Do Manh,
Sep 27, 2016, 7:26 PM
Ĉ
Thai Do Manh,
Oct 3, 2016, 7:02 PM
Ĉ
Thai Do Manh,
Sep 29, 2016, 10:23 PM
Ĉ
Thai Do Manh,
Mar 21, 2018, 1:54 AM
Comments