Home‎ > ‎

TDDD_ĐH8

Bắt đầu từ tuần 10 ( 9/11/2015 ) đến tuần 17 ( 28/12/2015 ) .
Những sinh viên có phần phân nhịp giống nhau đều nhận điểm " Không - 0 " .
Những sinh viên đã gửi Mail trước 12h  ngày 30/12/2015 ( có chứng minh việc đã gửi ) đã được chỉnh sửa điểm ở bản DỰ THẢO 4 .

Sáng mai 19/1/2016 giáo viên sẽ nộp và gửi điểm cho Phòng Đào tạo .

Hẹn gặp lại ở học phần Thể hình Thẩm mỹ TừTuần 28 ( 14/3 ) đến Tuần 35 ( 2/5 ) .
Ĉ
Thai Do Manh,
Nov 27, 2015, 11:37 PM
ĉ
Thai Do Manh,
Nov 27, 2015, 11:41 PM
Ĉ
Thai Do Manh,
Nov 27, 2015, 11:38 PM
Ĉ
Thai Do Manh,
Jan 18, 2016, 12:42 AM
Comments